Usługi

 

Zarządzanie ryzykiem

Turbine Analytics oferuje szeroki zakres usług consultingowych w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych:

Tworzenie modeli ryzyka, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. modeli VaR)

Outsourcing procesu zarządzania ryzykiem na każdym jego etapie (pomiar ryzyka, monitoring ryzyka, raportowanie ryzyka)

Audyt procesu zarządzania ryzykiem, stosowanych modeli i adekwatności metod

Audyt zgodności wyników zarządzania funduszami ze standardami prezentacji wyników GIPS (Global Investment Performance Standards)

Implementacja systemów zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz operacyjnym

Wsparcie w Asset/Liability Matchingu w Firmach Ubezpieczeniowych

Doradztwo przy implementacji GIPS

 

Wycena instrumentów

Turbine Analytics specjalizuje się w wycenie i automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych z szczególnym uwzględnieniem egzotycznych instrumentów pochodnych, portfeli wierzytelnościowych i derywatów kredytowych

Tworzenie modeli wyceny, ich stress-testing, walidacja i implementacja w wykorzystywanym przez Instytucję oprogramowaniu (np. wycena egzotycznych opcji OTC, CDSów, instrumentów ustrukturyzowanych, wycena portfeli wierzytelnościowych)

Audyt wyceny i raportowania wartości instrumentów pochodnych przez stronę wystawiającą/kwotującą instrument (kontrahenta)

Outsourcing procesu wyceny instrumentów finansowych

Tworzenie rozwiązań IT służących automatyzacji procesu wyceny instrumentów finansowych

Tworzenie instrumentów finansowych, sekurytyzacja i serwisowanie zsekurytyzowanych instrumentów

 

Trading i egzekucja transakcji

Firma Turbine Analytics została pierwotnie zalożona z myślą o działalności traderskiej.
Posiadamy istotne doświadczenie i gotowe do wdrożenia rozwiazania IT z zakresu:

Analizy i backtestingu strategii transakcyjnych

Tworzenia i optymalizacji strategii inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii typu: trend following, trend reversion, statistical arbitrage

Budowania algorytmów egzekucyjnych i ich optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych

Optymalizacji portfela inwestycyjnego i jego dynamicznego hedgingu

Zarządzania ekspozycją na ryzyko

Dynamicznej wyceny i kwotowania opcji

Algorytmów market makingowych

 

Modelowanie ryzyka kredytowego

Turbine Analytics wykorzystuje unikalny know-how w zakresie metod ilościowych w wspieraniu instytucji w modelowaniu ryzyka kredytowego:

Audyt metodologii i efektywności modeli do oceny ryzyka kredytowego i analiza prawidłowości wyceny portfeli wierzytelności/kredytów

Stress Testing modeli analizy ryzyka kredytowego

Wycena portfeli wierzytelności/kredytów

Analiza Big Data wspierająca decyzję w zakresie przyznawania kredytów i oceny ryzyka kredytowego

Wspieranie w budowie narzędzi do oceny ryzyka kredytowego (narzędzia scoringowe i ratingowe)

 

Modelowanie ryzyka
na użytek regulacji

Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu się do zmieniających się regulacji i sprawnym nawigowaniu w środowisku regulacyjnym:

UCITS IV/V – budujemy narzędzia i procedury pozwalające Asset Managerom dostosować się do aktualnych i zbliżających się wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem

EMIR – wspieramy naszych klientów w wycenie i raportowaniu instrumentów pochodnych

AIFMD – tworzymy dla naszych klientów rozwiązania pozwalające spełnić wymogi raportowe związane z dyrektywą

Basel II/III – uczestniczymy w budowie narzędzi i modeli wspomagających wdrożenie standardu przez Banki

Solvency II/ORSA – pomagamy naszym klientom dostosować się do spełniania wymagań regulacji w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w firmach Ubezpieczeniowych

 

Tworzenie systemów IT

Turbine Analytics łączy kompetencje ilościowe, ekspercką wiedzę z zakresu rynków kapitałowych i kompetencje IT, dzięki czemu jest w stanie dostarczać Instytucjom Finansowym systemy dostosowane do ich potrzeb, zbudowane zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i generującymi przewagę konkurencyjną.

Nasze systemy tworzymy z myślą, aby:

Automatyzowały i porządkowały procesy biznesowe, przynosząc jednocześnie klientom wymierne korzyści finansowe

Zaskakiwały pięknymi i prostymi interfejsami użytkownika, bez konieczności używania instrukcji

Ułatwiały pracę użytkownikom, były szybkie i proste we wdrożeniu oraz po prostu działały od dnia „0”

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie instalowane przez nas i naszych zaufanych partnerów do celów statystycznych, marketingowych i analitycznych.
Możesz zmienić ustawienia plików cookie lub wyłączyć je w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Dalsze korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że pliki cookie będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.OK